Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych.

Administrator danych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:  Firma Handlowo - Produkcyjna SU-MA Marek Sułkowski z siedzibą w Krakowie ul. Siewna 30 31-231 Kraków, (NIP: 6790024356, REGON: 350010131)

Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: suma@lampy-ogrodowe.pl.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe:

Przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dbamy o to aby były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną. Dane osobowe  są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko i/lub dane firmy niezbędne do wystawienia FV w tym numer NIP

- Adres dostawy

- Nr telefonu

- Adres email

- Klient dokonujący rejestracji w sklepie internetowym podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta, które to Klient powinien chronić tak żeby nie zostały wykorzystane przez nieuprawnione osoby.

- Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do:

- realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej

- kontaktu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy takie jak:

- firmy kurierskie – w celu dostarczenia zamówionych towarów;

- firma księgowa – obsługa księgowa faktur (tylko w przypadku, gdy Klient zamówił FV);

- firmy zajmujące się obsługą informatyczną i serwerów sklepu – bieżące działanie sklepu i jego obsługa od strony informatycznej.

 

Prawa przysługujące klientowi.

Klient ma prawo do wycofania się ze zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu tego odwołania.

Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Pliki cookies

Witryna http://www.lampy-ogrodowe.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają, więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.